Home/Mogelijkheden
Mogelijkheden 2017-11-14T12:57:08+00:00

Comfort en veiligheid in Alverna

Service op het gebied van welzijn vergroot het woon- en leefplezier. Ook als u niets mankeert, is het een veilig idee dat, als er zich onverwacht iets voordoet, er snel zorg mogelijk is. Bij een zorgindicatie, bijvoorbeeld na een medische ingreep, kan er snel en deskundige zorg ingezet worden, passend bij uw wensen. Wij denken graag met u mee.

Dag en nacht oproepservice

kunt via een serviceabonnement dag en nacht een beroep doen op onze zorgmedewerker in geval van nood. Zij is in Alverna aanwezig en biedt snel hulp. Als het nodig is, schakelt ze andere hulpdiensten in.

Geplande zorg

Wanneer u, al dan niet tijdelijk, zorg nodig heeft dan maken we afspraken die passen in uw dagelijks ritme.

Huishoudelijke zorg

Ook voor huishoudelijke zorg kunt u bij de ZorgSpecialist terecht. Dit kan zowel vanuit een indicatie vanuit de gemeente via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of als particulier.

De ‘Is alles in orde-service’

Een telefoontje in de ochtend om te weten of alles goed is. Wanneer er geen reactie volgt, wordt de telefonische oproep met tussenpozen van 10 minuten 2 x herhaald. Reageert u niet, dan gaat de medewerker van de ‘opstartservice’ bij u langs om te checken of alles in orde is. Wanneer er een hulp nodig is, zal de medewerker zorg verlenen of organiseren.

Opstartservice

In de ochtend zijn er deskundige, verzorgende medewerkers aanwezig om u te ondersteunen bij het opstarten van de dag. Het gaat om kortdurende activiteiten waarvoor geen zorgindicatie wordt afgegeven. U kunt denken aan het openen van de gordijnen, koffie zetten, een ‘handje’ om u uit bed te helpen.

Mensen met dementie

Ook heeft de ZorgSpecialist in Alverna een kleinschalige unit voor mensen met dementie. Hier wonen zusters uit het klooster en andere mensen zonder religieuze achtergrond. Er zijn 9 kamers met een zit- en slaapgedeelte en eigen sanitair en een grote gemeenschappelijke huiskamer.

De ZorgSpecialist biedt alle zorg (ook specialistische verpleegtechnische zorg) vanuit de verschillende
wetten die er in Nederland voor zorg zijn; de Zorg Verzekeringswet, de Wet Langdurige Zorg en de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning.